Anyị na-egosi
ya na mpako
MAKA Ya MAKA IHE

Denye aha na INWE banyere ihe mmeputa ohuru na ihe mmekorita