ພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ດ້ວຍຄວາມພາກພູມໃຈ
ສຳ ລັບລາວ ສໍາ​ລັບ​ນາງ
ກວດເບິ່ງໃນຊ່ວງສຸດທ້າຍຂອງພວກເຮົາ

ຂາຍ​ດີ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງພວກເຮົາ

ລົງທະບຽນແລະຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນແລະການສົນທະນາ ໃໝ່