Tinoratidza
nokudada
HERE KUNA HER
SANGURA TISE ZVOKUPEDZISIRA ZVINHU ZVOKUPEDZISIRA

TENDAI KUTI UYE GADZIRA INFO ZVEZVINHU ZVINOGONESA NEZVIDZIDZO