Siyakhombisa
ngokuziqhenya
NGAKHE OKWAKHE

QHAQHAZA UKUZE UTHOLA NGAZO NGEMIKHAYA EMITSHA NEZIBHALO